KONTAKT


Wszelkie sugestie, pytania, oferty współpracy proszę kierować na adres e-mailowy:

 paradisefortheeyes@gmail.com


If you have any comments, questions, suggestions or cooperation offers please contact me at:

paradisefortheeyes@gmail.com